Boek: Groot Gelijk

DC boek Groot Gelijk: De Toekomst van Gelijkspanning in Nederland

Boek 'Groot Gelijk - De Toekomst van Gelijkspanning in Nederland' is alleen nog digitaal verkrijgbaar.

 

Ontvang per email een downloadlink van de gratis pdf van het boek: aanmeldformulier

 

Tot stand gekomen door:

Stichting Gelijkspanning Direct Current BV Joulz

Ministerie van EZ en RVO Nederland

Stichting Gelijkspanning Nederland

 

DC (direct current, gelijkspanning) levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Deze energietransitie krijgt mede vorm door elektrificering van de maatschappij.

De Stichting Gelijkspanning Nederland wil een platform zijn om kennis over gelijkspanning te verzamelen en te delen en om projecten met DC te helpen starten.

 

Momenteel houdt de Stichting Gelijkspanning Nederland zich bezig met diverse projecten waar DC een belangrijke rol in speelt (zie tabblad projecten). De rol wisselt per project tussen initiëren, adviseren en participeren. Het geleerde in het ene project is zeer nuttig in het andere project, zo leert de ervaring. De Stichting Gelijkspanning Nederland zal zich meer en meer richten op het verzamelen en verspreiden van kennis en het in contact brengen met elkaar van mensen en organisaties die zich met DC bezig houden richten. Het DC congres van 15 juni 2018 markeert deze rolverandering.


 

Het gelijkspanningsnetwerk

Voor en met wie werkt de Stichting Gelijkspanning Nederland:

  • Opdrachtgevers
  • Publieke domein
  • Toeleveranciers en ontwikkelaars
  • Bouw- en installatiebranche
  • Onderwijs

 

Algemeen:

De Stichting Gelijkspanning Nederland werkt met en voor verschillende partijen. Daarbij is het verbinden van de partijen in de verschillende groepen belangrijk. Een rol waar de Stichting Gelijkspanning Nederland zich in het belang van het vergroten van de toepassing van DC graag voor inzet.

 

Opdrachtgevers:

Voor deze groep is de belangrijkste vraag hoe er met DC een positieve businesscase gebouwd kan worden. De Stichting Gelijkspanning Nederland heeft veel ervaring in het opbouwen van casuïstiek in diverse branches.

 

Publieke domein:

Hoe kan DC een bijdrage leveren aan de energietransitie? Voor deze vraag heeft de Stichting Gelijkspanning Nederland veelvuldig en goed contact met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en de topsector energie (TSE) en het topconsortium kennis en innovatie (TKI) .

Belangrijk vraagstuk in het publieke domein is welke belemmeringen zijn er in de wet- en regelgeving om DC sneller te introduceren. Ook de discussie over de rol van het net is relevant.

 

Toeleveranciers:

De ontwikkelaars hebben al vele DC producten “op de plank” liggen. Het is nu een kwestie van schaalvergroting.

 

Bouw- en installatie branche:

In de gebouwde omgeving is (nog) een splitsing tussen de E (elektronica) en W (warmte) installateurs. In de maatschappij is een ontwikkeling gaande naar gasloos. E en W zullen meer en meer samenwerken. Dat zal ook de positie in de bouwkolom versterken. DC speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Ook samenwerken?

Neem gerust contact met ons op!

 

DC News & Updates

Aanmelden

captcha 

Volg Stichting Gelijkspanning

FacebookLinkedInTwitter