Boek: Groot Gelijk

DC boek Groot Gelijk: De Toekomst van Gelijkspanning in Nederland

Boek 'Groot Gelijk - De Toekomst van Gelijkspanning in Nederland' is alleen nog digitaal verkrijgbaar.

 

Ontvang per email een downloadlink van de gratis pdf van het boek: aanmeldformulier

 

Tot stand gekomen door:

Stichting Gelijkspanning Direct Current BV Joulz

Ministerie van EZ en RVO Nederland

De Stichting

 

Om de onafhankelijkheid van de Stichting Gelijkspanning te borgen, is een Raad van Toezicht in oprichting. Deze raad ziet toe op de uitvoering van het beleid en op de financiën. De bestuursleden en Raad van Toezicht kunnen gezamenlijk een directeur benoemen, die het dagelijks bestuur van de Stichting vormt. De Stichting heeft géén winstoogmerk. Bestuursleden kunnen geen aanspraak maken op een salaris. Gemaakte onkosten kunnen wel worden vergoed.

 

Voor de inhoudelijke afstemming met projecten, wordt een Raad van Advies opgesteld. De leden die hierin plaatsnemen,  vertegenwoordigen het bedrijfsleven. Daar ontstaan de innovatievraagstukken en projecten, die het succes van 'gelijkspanning' mede mogelijk gaan maken. Alle bestuursleden en leden van de Raden zijn natuurlijke personen en zitten op persoonlijke titel in deze Raden.