Boek: Groot Gelijk

DC boek Groot Gelijk: De Toekomst van Gelijkspanning in Nederland

Boek 'Groot Gelijk - De Toekomst van Gelijkspanning in Nederland' is uitverkocht!

 

Ontvang per email een downloadlink van de gratis pdf van het boek: aanmeldformulier

 

Tot stand gekomen door:

Stichting Gelijkspanning Direct Current BV Joulz

Ministerie van EZ en RVO Nederland

Stichting Gelijkspanning

 

Stichting Gelijkspanning streeft naar een duurzamere wereld, waarin met veel meer beleid wordt omgegaan met energie. Daarbij gaat het niet alleen om minder verbruiken van fossiele brandstoffen, maar ook om het beter en efficiënter omgaan met beschikbare grondstoffen voor componenten. Gebruikmaken van gelijkspanning zal ook betekenen, dat duurzame bronnen, dus wind- en zonne-energie efficiënter en dus rendabeler worden.

 

Gelijkspanning is hét instrument

Gelijkspanning is hét instrument om dit streven werkelijkheid te maken. Stichting Gelijkspanning is een onafhankelijke stichting, met als doelstelling het bevorderen van (het toepassen van) gelijkspanning in de breedste zin. Daarvoor worden diverse projecten op het gebied van gelijkspanning geïnitieerd, vindt afstemming plaats en wordt kennisontwikkeling aan het hoger en universitair onderwijs gestimuleerd. In deze projecten zullen vele innovaties gaan plaatsvinden, omdat gelijkspanning een ‘vergeten’ onderwerp is. Via onderwijs en kennisinstellingen wordt ook gezorgd voor veiligheid door gezamenlijk te werken aan nieuwe normen. De Stichting heeft hiervoor een eigen beleidsplan opgesteld.

 

Rurale gebieden wereldwijd

Meer dan 1.3 miljard mensen zitten op dit moment zonder stroom in de rurale gebieden wereldwijd. Het elektrificeren van deze rurale gebieden door middel van gelijkspanning maakt het mogelijk voor deze mensen een beter bestaan op te bouwen. Hiermee zal ook de toegang tot het internet mogelijk zijn waardoor er een grotere kans is op ontwikkeling en onderwijs. Stichting Gelijkspanning maakt zich sterk om gelijkspanningsprojecten in India en Afrika mogelijk te maken.

DC News & Updates

Aanmelden of afmelden

captcha 

Volg Stichting Gelijkspanning

FacebookLinkedInTwitter