Programma Workshop ‘Beveiligingsconcepten met vermogenselektronica’

Datum: 30 oktober 2018

Locatie: Campus TU-Eindhoven, gebouw ‘Flux’, zaal Flux 1.02 (collegezaal)

Voor als u met de auto komt: Parkeerplaats 11 volgen.

 

Deze workshop wordt georganiseerd door Stichting Gelijkspanning Nederland, in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Wij zijn ook trots op de betrokkenheid van partners DC Opportunities R&D b.v., Eaton Industries Nederland, Caspoc en TU-Delft.

 

Gezien het volle programma en de toch beperkte tijd willen we alle deelnemers verzoeken tijdig aanwezig te zijn, zodat we om 15.00 stipt kunnen beginnen. 

PROGRAMMA

14.30 - Ontvangst, koffie en thee

 

15.00 - Welkom en inleiding

Professor Korneel Wijnands, Electrical Power Conversion Components – TU-Eindhoven

 

15.05 - Toepasbaarheid reguliere beveiligingen (zekeringen, schakelaars etc)

Dr. Laurens Mackay – DC Opportunities R&D b.v.

 

15.25 - NPR 9090: definities en (rand)voorwaarden voor toepassing van gelijkspanning in elektrische installaties.

Ronald Niehoff, member working group DC / NEC 64 TC – Eaton Industries

 

15.45 - Conceptoplossingen voor elektronische beveiliging; een overzicht

Dr. Peter van Duijsen – Caspoc / Simulation Research

 

16.05 - Voorbeelden vanuit onderzoek en industrie

-          16.05 - Aditya Shekhar - TU-Delft

Seriële vlamboog detective en selectiviteit in Modular Multilevel converters

-          16.20 - Mayk Thewessen Taylor / MSc student TU/e

Optimalisatie en control/beveiliging op niveau van PV module niveau

 

16.35 - Koffie/thee

 

16.50 - Workshop

Inleiding Venematech – DC snellader die te koppelen is aan (DC) trolley-bus systemen. Hoe kan bestaande beveiliging worden verbeterd, in overeenstemming met de nieuwe NPR 9090?

-          16.50 - Melvin Venema licht de huidige oplossing en werkwijze toe

-          17.05 - Workshop in kleinere groepen (hangt af van definitief aantal deelnemers)

-          17.50 - Wrap-up bevindingen

 

18.00 - Netwerkborrel met soep en broodjes

Tot uiterlijk 19.00

 

Meer informatie over aanmelding: 

Najaar Evenementen 2018 

 

 

 

 

Share this:

 

 

For international participants:

 

Program Workshop ‘Power Electronics Safety for electrical networks and installations’

Date: 30 October 2018

Venue: Campus TU-Eindhoven, ‘Flux’ building, room Flux 1.02

When travelling by car: please follow Parking 11 on TU/e campus.  

 

DC Foundation Netherlands organises the workshop in close collaboration with Eindhoven University of Technology. The organising partners are very proud to present contributions from DC Opportunities R&D b.v., Eaton Industries Netherlands, Caspoc and also Delft University of Technology.

 

As we have a very tight schedule, we kindly request all participants to arrive timely, as the introduction will start at 15.00 hours precisely.

PROGRAMM

14.30 - Venue open

 

15.00 - Start and Introductions

Professor Korneel Wijnands, Electrical Power Conversion Components, TU Eindhoven

 

15.15 - Applicability of classical, passive safety components (fuses, switches etc)

Dr. Laurens Mackay – DC Opportunities R&D b.v.

 

15.30 - NPR 9090 (Practical Guidelines) with definitions and preconditions for DC electrical installations

Ronald Niehoff, member working group DC / NEC 64 TC – Eaton Industries

 

15.45 - Conceptual design of Power Electronic / semi-conductor solutions for security/safety

Dr. Peter van Duijsen – Caspoc / Simulation Research

 

16.00 - Examples from research

-          16.00 - Aditya Shekhar - TU-Delft

Series arc detection and selectivity in Modular Multilevel converters

-          16.15 - Mayk Thewessen Taylor / MSc student TU/e

Optimization and control on PV module level

 

16.30 - Coffee/tea

 

16.50 Workshop / interactive part

Introduction Venematech – DC fast charger for DC trolley bus systems. How to improve their existing safety, to make them in accordance with NPR9090.

-          16.50 - Melvin Venema introduces their existing solution and workings

-          17.05 - Working in smaller groups to discuss possibilities

-          17.50 - Wrap-up findings

 

18.00 - 19.00 Networking event with soup and sandwiches

 

Morr information on signing up: 

Najaar Evenementen 2018